กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว [Thaimovie]


អាណាចក្រកុមារ

រឿងនេះ កុំតែមានប្អូនរីឆាត កុំអីអត់មើលទេ

ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករើសអើងពូជសាសន៍នោះទេ អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំនឹងយកមក

មើលជីវប្រវត្តិ Richard Ghaini

សូមទោស ខ្ញុំមិនបានបកជាភាសាខ្មែរទេ

กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว = No kidding shrimp chimp monkey flesh = shrimp chimp not deceive Zhao Ling.

เรื่องย่อ : กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว
เรื่องราวชวนป่วนสุดหฤหรรษ์ของคู่กัดไซส์มินิแต่จิตใจโคตรจะบิ๊กเบิ้ม เมื่อ 2 อริตัวแสบ แห่งหมู่บ้านทิวมะพร้าว ต้องร่วมฝ่าวิบากกับภารกิจสุดเซี้ยวและการแข่งขันแห่งศักดิ์ศรี โดยมีบ้านเป็นเดิมพัน หนึ่งเด็กแสบวัยกำลังห้าว ต้องร่วมแทคมือกับ หนึ่งลิงห้าววัยกำลังซน กับปฏิบัติการสร้างความน่ารักสดใสสไตล์ เด็ก — จ๋อ

Synopsis: (กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว) No kidding shrimp chimp monkey flesh
Invite tumultuous story of the last opponent Hฤhrnrnษt mini size, but mind is so fucking Big Berm on the burning of villages 2 Original coconut. Stunt with a mission to go through with most fad of prestige and competition. The home is a gamble Children ages one bite is harsh Must join hands with the TAC. Ling Hao is one old vagabond Operating with a cute style, bright child – ape

From the script submitted more than 900 on a selected tooth, and far left on the last 15. Project Thailand script projects of Oui Nonsi and…

View original post 546 more words

กระดึ๊บ (Cool gel attack) [ThaiMovie]


អាណាចក្រកុមារ

ក្មេងម្នាក់នេះភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយ មានពេលចាំយកមកដាក់ទៀត

Thai name: กระดึ๊บ (Cool gel attack)
Line: Monster Comedy.
Cast: Chaturong mg Chong A, Peak – Pat Prof Siri Suwan drug network, Freud – Nat Law  National Pong Pong, Jim Chuan Chuen.
Screenplay by: Chaturong General Bun (mg Job Chaturong a).

Synopsis: act aaa home.
Mid-2549 people found the object weird sensation like striped drop from the sky.

please see by youtube

View original post

최원홍-ឈូវ៉ុនហុង ក្មេងកូរ៉េ [BOY]


អាណាចក្រកុមារ


* ឈ្មោះសរសេរជាភាសាកូរ៉េ: 최원홍 (ឈូវ៉ុនហុង)
* ឈ្មោះសរសេរប្រែទៅអង់គ្លេស : Choi Won Hong
* ភេទ: ប្រុស
* អាជីព: តួសំដែង
* ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០០
* ប្រទេស : កូរ៉េខាងត្បូង
* ទីកន្លែងកំណើត: កូរ៉េខាងត្បូង
* តារានិករ: អ្នកបាញ់ព្រួញ (Sagittarius)

ប្រវត្តិអាជីព:
ឆ្នាំ២០០៦ រឿងភាគកូរ៉េ 사랑도 미움도(Love and Hate)(ស្រលាញ់ស្អប់) ប៉ុស្តិទូរទស្សន៍កូរ៉េ SBS
ឆ្នាំ២០០៧-២០០៨ រឿងភាគកូរ៉េ 이산(Lee San, Wind of the Palace)សំដែងជាព្រះបុត្រា Wan-Poong (វ៉ាន់ភុង) ប៉ុស្តិទូរទស្សន៍កូរ៉េ MBC
ឆ្នាំ២០០៩ រឿងភាគកូរ៉េ 전설의 고향(Hometown Legends)(Korean Ghost Stories) សំដែងក្នុងភាគទី៤ វគ្គ តុក្កតាឈើ ប៉ុស្តិទូរទស្សន៍កូរ៉េ KBS2
ឆ្នាំ២០០៩ រឿងភាគកូរ៉េ 공주가 돌아왔다(The Queen Returns)(រាជ្ជីសម្រស់) សំដែងជាតួ Na Seon-Woong (ណាស្យុងវ៉ុង) ប៉ុស្តិទូរទស្សន៍កូរ៉េ KBS2
ឆ្នាំ២០០៩ រឿងភាគកូរ៉េ 장난스런 키스(Playful Kiss)(Mischievous Kiss)(ស្នេហាអារាត់អារាយ) សំដែងជាតួ Baek Eun-Jo (បែក អុនចូ) ប៉ុស្តិទូរទស្សន៍កូរ៉េ MBC (ខ្ញុំធ្លាប់មើលរឿងហ្នឹង)
ឆ្នាំ២០១១ រឿងភាគកូរ៉េ 우리집 여자들(My Bittersweet Life)(The Women of Our Home)(ជីវិតស្រ្តីមេផ្ទះ) សំដែងជាតួ Hong Jin (ហុងជីន) ប៉ុស្តិទូរទស្សន៍កូរ៉េ KBS
ឆ្នាំ២០១១ រឿងភាគកូរ៉េ 마이 프린세스 ( My Princess) សំដែងជាតួក្មេង  Hae Youngកាលពីនៅក្មេង ប៉ុស្តិទូរទស្សន៍កូរ៉េ MBC
ឆ្នាំ២០១១ រឿងភាគកូរ៉េ 계백 (Gyebaek)(សេនាប្រមុខជីប៊េក) សំដែងជាតួក្មេង Ui-Ja (យូចា) ប៉ុស្តិទូរទស្សន៍កូរ៉េ MBC
Update
ឆ្នាំ២០១២ រឿងភាគកូរ៉េ  옥탑방 왕세자 ( Rooftop Prince) សំដែងជាតួក្មេង  Lee Gak ប៉ុស្តិទូរទស្សន៍កូរ៉េ SBS

ភាពយន្ត:
ឆ្នាំ២០០៨ សំដែងក្នុងរឿង 아내가 결혼했다 (My Wife Got Married)(ប្រពន្ធខ្ញុំធ្លាប់រៀបការហើយ)

View original post

忍たま乱太郎 (Ninja Kids)(Nintama Rantaro) (2011)


អាណាចក្រកុមារ

 

時は戦国時代。先祖代々、ヒラ忍者の家系に生まれた乱太郎(加藤清史郎)は、エリート忍者をめざして忍者の学校<忍術学園>に入学するが、クラス分 けされたのは成績がいまいちの“一年は組”。戦で親を亡くしながらも逞しく生きるきり丸(林遼威)や、堺の大貿易商の息子しんべヱ(木村風太)ら個性豊か な仲間たちと一緒に、毎日勉強に励むのだが、なぜか追試や補習ばかりだった。そんなある日、忍たまの仲間が暗殺者に狙われる羽目に……。仲間を助けるに は、プロの敵忍者たちと勝負しなければならない。その方法は、足の速い乱太郎にはもってこいの勝負だったのだが……。

Rantaro was born into a low class ninja family. His parents hope he can one day become an elite ninja to make his family proud. Rantaro, bearing his parents’ expectations, enters the Ninja Academy. At the academy, he becomes friends with Shinbe (Futa Kimura), the son of a wealthy merchant family and Kirimaru (Roi Hayashi ), who lost his father in the war. The students at the Ninja Academy are called Nintama – which means future ninjas. Rantaro has a fun time at school, but Rantaro, Shinbe and Kirimaru have difficulties with their studies. One day, a killer appears in the house of Yukitaka Saito (Takeshi Kaga) and his son, 4th grader at the Ninja Academy, Takamura (Takuya Mizoguchi). Although Yukitaka Saito now runs a popular store, Yukitaka and Takamura were once members of the Usetake ninjas. Now, the Usetake ninjas are aiming to kill…

View original post 49 more words

50 Ways of Saying Fabulous (2005)


អាណាចក្រកុមារ

They don’t know where they’re going… but they’re on their way.

Billy was never cut out to be a farmer, but as the only son  he’s
obliged to try. As Billy finds escape in a fantasy world  playing
Lana, heroine of his favourite TV show, not everyone approves  of
his transformation.  On the  brink of  adolescence, he  discovers
growing up is more complicated than he could ever have  imagined.
Set in New Zealand’s weirdly wonderful landscape, this is a fresh
telling of sexual awakening:  real, compelling, funny and  moving
by turns.

other Storyline

Set in New Zealand in the summer of 1975, 50 Ways of Saying Fabulous is the story of 12 year-old Billy, who is about to discover that growing up is a lot more confusing than he could have ever imagined. He is a farmer’s only son who is out of step with the other boys at his school. He feels they only want to fight and play…

View original post 109 more words

歡樂五福星 (1988)


អាណាចក្រកុមារ

http://www.imdb.com/title/tt0184609/

四个青少年(看起来约7-10岁)的生活和工作在一间餐厅,他们也两个争吵业主武术训练。影片涉及一个混合了一卷秘密电影,一个中国的黑手党团伙是从日本黑帮购买。一位年轻的女孩和她的姐姐涉足时,该团伙攻击他们的男孩来帮助他们……孩子们都成为迷恋的小女孩。

screenshot :

DOWNLOAD: Click button for English Dubbed

English Dubbed and Download here each file= 95MB

part 1
part 2 ,
part 3 ,
part 4 ,
part 5 ,
part 6 ,
part 7 ,
part 8 ,
part 9 ,
part 10

here for Youku Original Sound Chinese movie

View original post

오재무 -Oh Jae Moo ក្មេងកូរ៉េ [BOY]


អាណាចក្រកុមារ

ឈ្មោះ : 오재무 (Oh Jae Moo)
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ១១ វិច្ឆិការ  ១៩៩៨
ទីកន្លែងកំណើត :  ក្រុងសេអូល ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ភេទ:  ប្រុស
ឈាមប្រភេទ : B
ជនជាតិ : កូរ៉េ
អាជីព :  តារាសំដែង

ធ្លាប់បានសំដែងក្នុងរឿង៖
Great Inheritance (KBS2 ២០០៦)
Please Come Back, Soon-Ae (SBS ២០០៦)
How to Meet a Perfect Neighbor ( SBS ២០០៧)
On Air (SBS ២០០៨)
Iljimae (SBS ២០០៨)
East of Eden(MBC ២០០៨)
City of Glass(SBS ២០០៨)
King of Baking, Kim Tak Goo(KBS2, ២០១០)
Flames of Ambition( MBC, ២០១០)
Once Upon a Time in Saengchori (tvN, ២០១០)
Warrior Baek Dong Soo (SBS, ២០១១)
Six-fingered Boy ( ២០១១)
Fighting Spirit (២០១១) (ភាពយន្ត)
I Believe in Love (KBS2, ២០១១)
Bachelor’s Vegetable Store (ប៉ស្តិ A ២០១១)
Full House ២ (២០១១)
Pitch High  (២០១១) (ភាពយន្ត)

View original post

함성민 -Ham Seong min ក្មេងកូរ៉េ [BOY]


អាណាចក្រកុមារ

ឈ្មោះ : 함성민  (Ham Seong min) អានថា (Ham Sung Min)
ឈ្មោះអានជាភាសាខ្មែរ : ហាមសុងមីន
ភេទ : ប្រុស
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ១៤ មិនា ១៩៩៨
ទីកន្លែងកំណើត : ប្រទេសកូរ៉េ
អាជីព៖ តារាសំដែង

ធ្លាប់សំដែងក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍

육손이  (Six-fingered Boy)  ( ២០១១)

ភាពយន្តធ្លាប់សំដែង
쌍화점 A Frozen Flower (២០០៨)
초감각 커플The ESP Couple (២០០៨)
내 사랑 My Love (២០០៧)
두 얼굴의 여친 Two Faces of My Girlfriend  (២០០៧)

ក្នុងរឿងA Frozen Flower ស្ដេចបានពេញចិត្ត여진구(Yeo Jin-goo)  យកគេទៅគេងជាមួយ តាំងពីនៅកុមារ ពេលដែលគេដេញពិន និងប្រឡងប្រយុទ្ធគ្នា… 😆

Ham Seong min

View original post

신동우- Shin Dong Woo ក្មេងកូរ៉េ [BOY]


អាណាចក្រកុមារ

ឈ្មោះ : 신동우 (Shin Dong Woo)
ឈ្មោះអានជាភាសាខ្មែរ :  ស៊ីនដុងវូ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ២៥ វិច្ឆិកា  ១៩៩៨
ទីកន្លែងកំណើត :  ក្រុងសេអូល ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ភេទ:  ប្រុស
ជនជាតិ : កូរ៉េ
សញ្ជាតិ : កូរ៉េ
អាជីព :  តារាសំដែង

ធ្លាប់បានសំដែងក្នុងរឿង៖
Great Inheritance (KBS2 ២០០៦)
Please Come Back, Soon-Ae (SBS ២០០៦)
How to Meet a Perfect Neighbor ( SBS ២០០៧)
On Air (SBS ២០០៨)
Hello Schoolgirl ( ២០០៨) ( ភាពយន្ត)
East of Eden(MBC ២០០៨-២០០៩)
City of Glass(SBS ២០០៨-២០០៩)
King of Baking, Kim Tak Goo(KBS2, ២០១០)
Flames of Desire ( MBC, ២០១០)
Once Upon a Time in Saengchori (TVN, ២០១០-២០១១)
Warrior Baek Dong Soo (SBS, ២០១១)

Drama and Movie in Korean Language
2006 KBS 강이되어만나리 ‘동자승’ 역
2006 KBS 드라마시티- 사랑에빠진 코끼리 ‘한은재’역
2006 KBS 드라마시티-10분간 당신의 사소한 ‘어린 수완’ 역
2006 KBS 위대한유산 ‘진경호’역
2006 SBS 돌아와요순애씨 ‘윤 찬’역 (윤다훈 아들)

2007 SBS 완벽한 이웃을 만나는 법 ‘양고니’역 (손현주 아들)
2007 SBS 사랑한다면 이들처럼 (뮤직 드라마)

2008 SBS 온에어 ‘김준희’ 역…

View original post 90 more words

ชญานิน เต่าวิเศษ (ឆាយ៉ានីន តៅវិស៊ីត) ក្មេងថៃ


អាណាចក្រកុមារ

ឈ្មោះ : Chayanin Taowiset (ชญานิน เต่าวิเศษ)
ឈ្មោះអានជាភាសាខ្មែរ: ឆាយ៉ានីន តៅវិស៊ីត
ឈ្មោះហៅក្រៅ: Gino (จีโน่)
ឈ្មោះចូលក្នុងអាជីព : Gino Chayanin Taowiset
ភេទ : ប្រុស
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ១៩ កញ្ញា ២០០៥
ទីកន្លែងកំណើត : ប្រទេសថៃ
ចំណង់ចំណូលចិត្ត : លេងហ្គេម
ការសិក្សាអប់រំ: រៀននៅសាលា Sarasas Pittaya ក្នុងរាជធានីបាងកក
អាជីព : តួសំដែង (តារាវិដេអូ)
ម្ហូបដែលចូលចិត្ត :  បាយឆា
រឿងតុក្កតាដែលចូលចិត្ត: ឆ្មានិងកណ្តុរ
ធ្លាប់សំដែងក្នុងរឿង
– สังข์ทอง ខ្យងស័ង្ខ ដើរតួជាក្មេង ចេញពីសំបកខ្យង ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០០៧
– ปมรัก รอยอดีต ភស្តុតាស្នេហ៍អតីតកាល  ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០០៨
–  เมียหลวง Mia Luang  ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០០៩
– เทพสังวาลย์ ទិព្វសង្វារ ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០០៩ (នេះជារឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ)
– ละครสะใภ้ใจเด็ด កូនប្រសារស្រីឆ្នាស់ ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០០៩
– ปลาบู่ทอง ត្រីដំរីមាស ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០០៩
– พ่อหนูเป็นซูเปอร์สตาร์ ប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជា កំពូលតារា ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០១០
– ตุ๊กตาทอง តុក្កតាមាស ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០១០
– มนต์รักสายฟ้าแลบ ស្រីឆ្នាស់ ប្រុសខិល ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០១០
– คุณพ่อหวานแหวว សង្សាររបស់ប៉ាប៉ា ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០១០
– ดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง រស្មីដាវទិព្វ៧ពណ៌ ប៉ុស្តិលេខ៧ ឆ្នាំ២០១១

ធ្លាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
– អាហារបំប៉ងសុខភាព Pediasure
-ផលិតផលកូដូម៉ូ (โคโดโมะ)
-នំកញ្ចប់ คอนพัฟ

View original post

苗雅寧 – ម៉ែវយ៉ានីង


អាណាចក្រកុមារ

ឈ្មោះ : 苗雅寧 (ម៉ែវយ៉ានីង )
ឈ្មោះអង់គ្លេស: Tony Yaning
ភេទ: ប្រុស
អាយុ: ១២ឆ្នាំ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត:  ១៤ ធ្នូ ២០០០
តារារាសី : ឆ្នារោង (នាគ ឆ្នាំ២០០០)
ឈាមប្រភេទ: A
សញ្ជាតិ: ចិន
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន : ប៉េកាំង
បុគ្គលិកលក្ខណៈ: គួរឲ្យស្រលាញ់
ចំណងចំណូលចិត្ត:លេងហ្គេម
ភ្លេងចូលចិត្ត: ឧបករណ៍លេង
សៀវភៅដែលចូលចិត្ត: រឿងនិទាន
ភាពយន្តដែលចូលចិត្ត: រឿងកំប្លែង
ចូលចិត្តប៉ុស្តិទូរទស្សន៍: កំប្លែង
ល្បែងដែលចូលចិត្ត: ល្បែងផ្គុំរូប ល្បែងតំរៀប
កីឡាដែលចូលចិត្ត : ជិះស្គី

រឿងដែលធ្លាប់សំដែង

《万卷门》សំដែងជាតួ 门鼻儿 袁刚
《天师钟馗》សំដែងជាតួ 五小天童之小甜 罗灿然
《新三国》សំដែងជាតួ 司马炎 高希希
《新一剪梅》សំដែងជាតួ 小赵时俊 卢伦常
《新西游记》សំដែងជាតួ 红孩儿 张建亚
《孔子春秋》សំដែងជាតួ 小季孙斯 张黎
《流泪的新娘》សំដែងជាតួ 陆伟 罗灿然
《醉红尘》សំដែងជាតួ 小齐天白 兰少寅
《大汉口》សំដែងជាតួ陆修远(童年) 郑克洪
《丑角爸爸》សំដែងជាតួ 小鹏 王硕
《自古英雄出少年》សំដែងជាតួ 丁小
《冬日暖阳》 សំដែងជាតួ អត់ដឹង
《油菜花开的季节》សំដែងជាតួ 小三少爷
《精忠岳飞》 សំដែងជាតួ អត់ដឹង
《跑出一片天》សំដែងជាតួ 小天
《楚留香新传》សំដែងជាតួ小楚留香
《老爸的筒子楼》សំដែងជាតួ 小龙

for more photo go here  苗雅寧 – ម៉ែវយ៉ានីង (photo view)

View original post

San Diego Welcomes All Visitors Of Comic Con 2012!


T. Mayer, Illustrations

Welcome Comic Con Visitors – Combat Robot Armed With Pen Drawing, Tom Mayer 2012

San Diego again welcomes all comic enthusiast at the Comic Con from July 12 to 15. We are happy to see SD turning again into Gotham-Metropolis-Outerspace for three days. Have fun at the Convention Center and if you’re not there: Come next year! And to all Superheroes, Knights, Magicians, Androids, Space Marines and Interstellar Heroines: Don’t forget to enjoy San Diego around CC!

View original post

Building Solar Blaze


Power Cords

I am constantly on the lookout for that perfect synergy between cards that will lead to that next awesome deck. I have always been a mixture between Johnny and Spike so I am always looking for that perfect synergy that is cheap, fast, and efficient. With that being said I am also a college student who is on a relatively small budget. Because of this I have always been drawn to the Modern format. Standard only sees a small variety of deck archetypes and requires lots of spendy cards to be competitive and has a small card pool. The eternal formats both have that giant card pool and have some uncharted territory but again to have an adequate mana base in the format requires a couple hundred bucks alone. And then there is Modern. Modern is still a relatively new format and has a lot of uncharted territory and has…

View original post 1,374 more words